28 maja 2020

Testy konceptów online

Jeżeli posiadacie państwo pomysł, ideę, koncepcję odnośnie produktu czy usługi to zapraszamy państwa do skorzystania z rozwiązania jakim są testy konceptów online. W zależności od fazy konceptu projekt realizujemy wg podejścia problemu otwartego (bez makiet, bez torowania postaw, bez storyboardów), eliminunjemy wszelkie dystraktory, które mogłyby wpłynać na ocenę respondentów danego konceptu. Zalety podejścia? Wiedzę pochodzącą bezpośrednio od respondentów przekładamy na wnioski i rekomendacji (nie mamy efektu zanieczyszcznia np. z makiet). W drugim podejściu odwołujemy się natomiast to materiałów przygotowanych bezpośrednio przez dział kreatywny zamawiającego. W trakcie badania otrzymujemy ocenę kilku rozwiązań. Które z ww. podejść jest lepsze? Nie ma lepszego ani gorszego podejścia, ponieważ wszystko zależy od kategorii konceptu, fazy rozwoju oraz tego, czy zamawiający realizował inne badania produktu w przeszłości.

Co możemy badać?

  • sklepy e-commerce (landing page, menu, navi, architektura informacji na stronie, itp.)
  • hasła reklamowe (RTB, Call 2 Action)
  • komunikaty i przekazy społeczne
  • opakowania, foldery, ulotki, banery
  • produkty np. miody, przyprawy mokre
  • usługi np. wynajem aut, usługi w chmurze

W jaki sposób respondenci mają kontakt z materiałami reklamowymi/ marketingowymi?

Z wykorzystaniem narzędzi/ platform wszelkie pliki audio/ video/ graficzne/ tekstowe udostępniane są respondentom w czasie rzeczywistym