3 czerwca 2020

Badania jakościowe online

Badania jakościowe online przeprowadzane z poziomu platform do wideokonferencji to alternatywna wersja dla klasycznych badań jakościowych. Wprowadzenie stanu epidemiologicznego SARS-COVID-2 pokazało nam, że w obliczu zagrożenia wielu ludzi zdolnych jest całkowicie odmienić swoje podejście do życia. Co więcej – stopień złożoności projektów badań jakościowych np. przy samej rekrutacji czy dostępności respondentów, czyni z narzędzia optymalne rozwiązanie problemu nie tylko pod kątem technicznym, ale i finansowym.

 A teraz trochę o różnicach w podejściach.

W klasycznych badaniach jakościowych, np. techniką FGI, grupa respondentów liczy od 7 do nawet 12 uczestników. W przypadku badań FGI online jest to optymalnie 5-6 respondentów. Dlaczego nie więcej, dlaczego nie mniej? Przy 2-3 respondentach nie zajdzie interakcja, zaś przy 8-12 respondentach online może dojść do spadku nie tyle uwagi, ale przede wszystkim zaangażowania respondenta. Dodatkowo, fokus w formie online wymaga od samych badaczy wzmożonego skupienia na pracy, ponieważ muszą oni w tym samym czasie kontrolować przebieg badania pod kątem scenariusza i dbać poprawność działania platformy wideokonferencyjnej, jednocześnie skutecznie utrzymując uwagę uczestników badania. Uwarunkowania projektów badań jakościowych online wymagają od moderatora na pewno więcej czujności, przewidywalności i gotowego repertuaru zachowań na wypadek problemów technicznych.

Kolejną techniką zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencji jest IDI online (indywidualny wywiad pogłębiony). Tego typu badanie wykorzystujemy zazwyczaj w przypadkach o wrażliwej bądź intymnej tematyce, przy dużym zróżnicowaniu próby, np. wąska grupa specjalistów lub gdy respondenci są nie tylko z Polski, ale i z dowolnego miejsca na świecie. O ile w badaniach FGI zależy na wywołaniu efektu kuli śnieżnej, to w przypadku badań IDI tworzy się atmosferę poczucia bezpieczeństwa w kontakcie 1:1 z respondentem. W technice IDI rzadziej będziemy mieli do czynienia ze zjawiskami autoprezentacji czy autopromocji ze strony respondenta. W przypadku respondentów trudno dostępnych, czy to przez stan zdrowia, czy wykonywany zawód, platforma wideokonferencyjna daje nam realną szansę przeprowadzenia rzetelnego badania jakościowego.

Co więc zyskują Państwo zlecając naszym ekspertom wykonanie badania jakościowego online?

  • trafne wnioski i realne rekomendacje dotyczące określonego przez Państwa zagadnienia badawczego
  • szybki czas realizacji badania oraz analizy zebranych materiałów (od 7 do 21 dni roboczych, w zależności od profilu badanej grupy)
  • najniższą na rynku cenę badania
  • plik z udokumentowanym obrazem oraz dźwiękiem z przeprowadzonego badania

Dodatkowo na  życzenie:

  • raport opisowy na podstawie transkrypcji fonetycznej wywiadu
  • raport opisowy na podstawie analizy zachowania badanych z materiału wideo; większość z nas zdaje sobie sprawę, że emocje pełnią kluczową rolę w życiu, ale co z mową niewerbalną tj. mimiką twarzy, gestykulacją, ogólnie mową ciała?