28 maja 2020

Badania IDI online

Indywidualne wywiady pogłębione online to alternatywa dla tradycyjnych wywiadów IDI.

Kiedy warto zastosować podejście?

  • specjalistyczny profil respondenta
  • duże zróźnicowanie lokalizacji respondenta np. cała Polska, wybrane kraje Europy
  • kiedy zależy nam na szybkim czasie realizacji
  • kiedy tematyka badania jest wrażliwa np. choroba oknologiczna (B2C), kultura organizacyjna, postawy pracownicze (B2B)

Ile wynosi czas realizacji badania IDI online?

Od momentu rekrutacji do realizacji badania od 7 do 21 dni, w zależności od profilu grupy celu

Jak wygląda proces rekrutacji respondentów?

Analogicznie jak w przypadku projektów badań fokusowych online